Search

North India Tour Packagesdfg
Golden Triangle Tour Packagesdfg
Rajasthan Tour Packagesdfg
Exclusive Tour Packagesdfg
Top Travel Destination
Fairs & Festivals
Indian Wildlife
Heritage Hotels
Fairs & Festivals

                                       Rajasthan Tourism Festival Calendar 2008-2010
S.No.
Fairs & Festivals
Place
Vikaram Samwat
2008
2009
2010
1
Camel Festival
Bikaner
Paush-Shukla, (14-15)
21-22 Jan.
10-11 Jan.
30-31 Dec.
2
Nagaur Fair(Ramdeoji Cattle Fair)
Nagaur
Magh-S,
13-16 Feb.
2-5 Feb.
22-25 Jan.
(7-10)
3
Desert Festival
Jaisalmer
Magh-S,
19-21 Feb.
7-9 Feb.
28-30 Jan.
(13-15)
4
Beneshwar Fair
Beneshwar
Magh-S,
17-21 Feb.
6-9 Feb.
26-30 Jan.
(Dungarpur)
(11-15)
5
Braj Festival
Bharatpur
Phalgun-S
2-4 Feb.
2-4 Feb.
2-4 Feb.
(11-13)
6
Elephant Festival
Jaipur
Phalgun-S
21 Mar.
10 Mar.
28 Feb.
-15
7
Kailadevi Fair
Karauli
Chaitra-K
3 Apr.
28 Mar.
12 Mar.
-12
8
Gangaur Festival
Jaipur
Chaitra-S
8-9 Apr.
29-30 Mar.
18-19 Mar.
(3-4)
9.
Mewar Festival
Udaipur
Chaitra-S
8-10 Apr.
29-31 Mar.
18-20 Mar.
(3-5)
10
Mahaveerji Fair
Mahaveerji
Chaitra-S
14-20 Apr.
3-9 Apr.
24-30 Mar.
(9-15)
11
Summer Festival
Mount Abu
Vaishakha(13-Budh Purnima)
18-20 May
7-9 May
26-28 May
12
Teej Festival
Jaipur
Shravan-S
4-5 Aug.
24-25 July
12-13 Aug.
(3-4)
13
Kajli Teej
Bundi
Bhadra-K
18-19 Aug.
8-9 Aug.
26-27 Aug.
(2-3)
14
Dussehra Festival
Kota
Asvinan-S(8-10)
7-9 Oct.
26-28 Sept.
15-17 Oct.
15
Matasya Festival
Alwar
Asvinan-S
7-8 Oct.
26-27 Sept.
15-16 Sept.
(8-9)
16
Marwar Festival
Jodhpur
Asvinan-S
13-14 Oct.
3-4 Oct.
21-22 Oct.
(14-15)
17
Pushkar Fair
Pushkar
Kartik-S
5-13 Nov.
25 Oct.-2 Nov.
13-21 Nov.
(Ajmer)
(7-15)
18
Chandrabhaga Fair
Jhalawad
Kartik-S 14 Magh-K-1
12-14 Nov.
1-3 Nov.
20-22 Nov.
18
Bundi Utsav
Bundi
15-17 Nov.
5-7 Nov.
24-26 Nov.
19
Winter Festival
Mount Abu
Pausha
29-31 Dec.
29-31 Dec.
29-31 Dec.